Liên hệ chúng tôi
Joey

Số điện thoại : +86 18374837152

WhatsApp : +8618874832167

QC Hồ sơ

 • Hunan Jesh Heavy Industry Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: IPAF
  Số: 5113
  ngày phát hành: 2018-09-17
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: Jesh full range of Jesh lifts
  cấp bởi: IPAF member
 • Hunan Jesh Heavy Industry Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: CE
  Số: CST254935/1
  ngày phát hành: 2018-06-16
  Ngày hết hạn:
  Phạm vi/phạm vi: Jesh full range of Jesh lifts
  cấp bởi: SGS
 • Hunan Jesh Heavy Industry Co.,Ltd
  Tiêu chuẩn: ISO9001
  Số: 19ACM5789Q
  ngày phát hành: 2019-01-21
  Ngày hết hạn: 2022-01-20
  Phạm vi/phạm vi: Jesh full range of Jesh lifts
  cấp bởi: IAF